Mens in balans

Bij acupunctuur wordt uitgegaan van een holistisch standpunt. De mens is deel van het universum en onafscheidelijk hiermee verbonden.

Maar de mens is ook een wereld op zich. De verbindende factor hierin is energie (Qi), die van microkosmos tot macrokosmos de balans creëert. Als de balans bij de mens verstoord is, kan ziekte ontstaan.​ Het weer in balans brengen van Qi is het grondbeginsel van de acupunctuur.
Qi circuleert door de meridianen en deze hebben vertakkingen naar alle organen en lichaamsfuncties.
Alles binnen de acupunctuur is dualistisch ofwel tweevoudig geordend naar een van de tegengestelde kwaliteiten van Qi: Yin (bijvoorbeeld vrouwelijk, donker, koud) of Yang (bijvoorbeeld mannelijk, licht, warm).

Holistisch

Het holistische standpunt speelt ook een belangrijke rol bij de diagnosestelling. De totale mens wordt bekeken, zijn levensomstandigheden, maar ook erfelijkheid en achtergronden spelen bij de diagnose een rol.
Diagnostische technieken zoals observatie, bekijken van de tong, voelen van de pols en het vragen naar het functioneren van lichaam en geest geven een beeld van het geheel, van de mens in zijn omgeving. Dit vormt dan het vertrekpunt voor verdere behandeling.