Wat is een allergie binnen NAET?

Een allergie is een toestand van ongebruikelijke gevoeligheid van iemand. Gevoeligheden kunnen onder andere ontstaan door stress, emotionele spanningen, milieufactoren, medicijnengebruik of voeding.

Allergie en NAET

Bij NAET worden allergieën bekeken vanuit een holistisch oogpunt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen allergie, intolerantie en overgevoeligheid. Binnen NAET wordt ervan uitgegaan dat in feite alles energie is en iemand voor alles wat bestaat allergisch kan zijn. Dat is alles wat belemmert om in balans te zijn. Ook het woord frustratie dekt de lading wat betreft de mogelijke intolerantie of gevoeligheid.

Dit kunnen gevoeligheden zijn voor o.a. voedingsmiddelen, stoffen die geïnhaleerd of aangeraakt worden, maar ook voor emoties, gebeurtenissen of situaties die niets te maken hebben met de eigenschappen van de betreffende stof. Ook bouwstoffen die goed voor het lichaam zijn, kunnen door het energetisch systeem op een gegeven moment als bedreiging worden gezien. Het energetisch systeem beschouwt de energie van het allergeen als negatief en probeert deze energie te verwijderen. Er ontstaat een blokkade. Hierdoor wordt de normale energetische balans in het lichaam verstoord en ontstaan klachten.

Meer over allergie en NAET  kunt u vinden op de site allergie-weg.nl